Afdelings

WES-KAAP SAVM KAMPIOENSKAP 2022

Die Wes-Kaap Kampioenskappe vind vanjaar op 12 en 13 September te Moorreesburg plaas.

Reëls van Skou:

  1. Alle skape word geweeg op Donderdag, 12 September vanaf 10h00 tot 13h30.
  2. Wollengte tussen 4 en 8 maande. Alle klasse.
  3. Uitgangsdatum vir ouderdomme 1 September.
  4. Beoordeling begin om 14h00 Donderdag 6 September.
  5. Plasings: 5 per klas, behalwe kampioene, pryse vir alle plasings.
  6. Inskrywingsfooi: R20 per dier met ‘n maksimum van R240 per stoet plus skou ledegeld. ( R 150 )
  7. Beperking op aantal inskrywings: Geen.
  8. Vashouers moet geklee wees in rooi oorpakke/ lang rooi oorjas.

Alle vertoners neem deel op eie risiko. Swartland skou kan nie aanspreeklik gehou word vir enige gevalle van ongelukke of diefstal tydens die skou nie.

Ons pas juis strenger maatreëls toe op voertuie om die terrein vir skougangers, deelnemers en diere ‘n veiliger plek te maak.

Koördineerder: Jannie Durr – 072 801 0100

Die Wes-Kaapse Klub en Swartland Skou nooi alle telers om saam te kom skou. Kom ondersteun asseblief u ras en geniet die skou saam met ons.

Groete
Jannie Durr

SA VleisMerino Afdeling

 

Merino Afdeling

Baie dankie aan ons borge:

Slaglam Afdeling

BEOORDELING: Woensdag, 11 September 2019 | 09:00 – 11:00

PRYSUITDELING: Vrydag, 13 September 2019

Werkerskafee

 

Gallery