Afdelings

WES KAAP SAVM KAMPIOENSKAP 2018

Die Wes-Kaap Kampioenskappe vind vanjaar op 6 en 7 September te Moorreesburg plaas.

Die beoordelaars is Mnre Van Aardt Greyling en Johannes de Jager

Reëls van Skou:

  1. Alle skape word geweeg op Donderdag 6 September vanaf 10h00 tot 13h30.
  2. Wollengte tussen 4 en 8 maande. Alle klasse.
  3. Uitgangsdatum vir ouderdomme 1 September.
  4. Beoordeling begin om 14h00 Donderdag 6 September.
  5. Plasings: 5 per klas, behalwe kampioene, pryse vir alle plasings.
  6. Inskrywingsfooi: R20 per dier met ‘n maksimum van R240 per stoet plus skou ledegeld. ( R 150 )
  7. Beperking op aantal inskrywings: Geen.
  8. Vashouers moet geklee wees in rooi oorpakke/ lang rooi oorjas.

Alle vertoners neem deel op eie risiko. Swartland skou kan nie aanspreeklik gehou word vir enige gevalle van ongelukke of diefstal tydens die skou nie.

Ons pas juis strenger maatreëls toe op voertuie om die terrein vir skougangers, deelnemers en diere ‘n veiliger plek te maak.

Koördineerder: Hannes Kotzè – 082 926 1179.

Die Wes-Kaapse Klub en Swartland Skou nooi alle telers om saam te kom skou. Kom ondersteun asseblief u ras en geniet die skou saam met ons.

Groete
Hannes Kotzè

SA VleisMerino Afdeling

 

Merino Afdeling

Ons borge van 2018:

FNB logo

                      BKB logo                

 

Slaglam Afdeling

BEOORDELING: Woensdag, 5 September 2018 | 09:00 – 11:00

PRYSUITDELING: Vrydag, 7 September 2018

Dankie aan ons borg:

MOUNTAIN MEAT TRADERS

Werkerskafee

 

Gallery