Pluimvee

7 – 10 SEPTEMBER 2022

RELINGS VIR DIE PLUIMVEE AFDELING

INSKRYWINGSGELD:

  • R20.00 + R1.00 SASPO heffing per enkel inskrywing
  • R40.00 + R2.00 SASPO heffing per broeitoom en/of viertal

SLUITINGSDATUM VIR INSKRYWINGS – WOENSDAG 21 AUGUSTUS 2019 om 17:00.

  • Pluimvee kan gehok word op Woensdag 11 September 2019, vanaf 08:30 tot 18:00 en Donderdag 06 September 2018 vanaf 08:30 tot 09:00.
  • Beoordeling vind plaas vanaf 09:30 Donderdag 12 September 2019.
  • Pluimvee sal op Saterdag 14 September 2019 vanaf 14:30 onder toesig, verwyder word.
  • Rosette, prysgeld / voer sal aan Raskampioene en Reserwe Raskampioene gegee word.
  • Die Beste Groot Hardeveer, Beste Groot Sagteveer, Beste Bantam Hardeveer, Beste Bantam Sagteveer, Beste Rasegte Bantam, Beste Swemvoël en Beste Kalkoen en Beste Inskrywing op Skou sal ook rosette, prysgeld/voer kry, mits voldoende fondse beskikbaar is en borge gekry word.
  • Rosette en Prysgeld sal aan nie-lede se “werf- of troetelhoenders” gegee word.

BELANGRIK:

Op versoek van die Skoubestuur, mag geen inskrywings voor 15:00 op Saterdag 14 September 2019, uit die saal verwyder word nie. Vertoners word vriendelik versoek om asseblief aan hierdie versoek te voldoen.