Waar kom die jeugskou vandaan:

Landbougenootskappe in SA het die behoefte geïdentifiseer om skoolleerders by landbou betrokke te kry. Die Nasionale Landbou Jeugvereniging is in 1999 gestig. Die primêre doel van hierdie organisasie is om ‘n liefde vir landbou te kweek by die jeug asook om die denkwyse van die jeug te verander sodat hulle betrokke kan word in die landbou deur middel van lewensvaardighede, beroepsrigtings, entrepreneurs en jeugskoue.

Tydens die jaarlikse Wes-Kaap en Nasionale Kampioenskappe neem leerders in 6 kategorieë deel naamlik:

Wolskape, Vleisskaap, Melkbok, Boerbok, Angora/Veselbok, Pluimvee

verdere inligting

 SWARTLANDSKOU 2022 se Wes-Kaap Kwalifiserende  Streeksskou is dan soos oudergewoonte weer die plek om te wees, 7 September 2022 om 12h00 nm.   Met ons Streeks Jeugskou doen ons net die Skouman gedeelte van die dissipline en die skoumanne se kennis word tydens die kampioenskap mondelings getoets.

Ons beoog om sowat ± 100 skoumanne te ontvang wat in die 6 dissiplines van die Jeugskou hier gaan kom deelneem.  Skoumanne kom uit verskillende streke hier teen mekaar kompeteer.  Hulle is verbonde aan skole soos Augsburg Landbou Gimnasium  Clanwilliam(Hoër en Laer), Boland Landbouskool Paarl, Oakdale Landbouskool Riversdal, FD Conradie Ceres, Overberg, Heidelberg, om net ‘n paar te noem.

Ons bied die volgende Deelname Skouman klasse aan:

  •  Vleisbeeste, Suiwelbeeste
  • Vleisskaap, Wolskaap
  • Boerbok, Melkbok, Angorabok

Die inskrywingsvorm gaan vroeg in Augustus 2022 beskikbaar wees by die kantoor of op Swartlandskou se Webwerf.

Inskrywings fooie is R30.00 en ‘n afskrif van jou ID of geboortesertifikaat moet jou inskrywingsvorm vergesel.  Die skou se bankbesonderhede kan verskaf word vir direkte inbetalings.  Verwysings vir inbetalings is die Skouman se naam,van en afdeling van deelname.

Alle noodskaaklike inligting verskyn op die inskrywingsvorm rakende kleredrag, tye, ens.  Geen laat inskrywings vir skouman klasse sal aanvaar word nie.  Inskrywings en betalings moet voor of op die aangeduide sluitings datum die skoukantoor/organiseerder bereik.

Toeskouers kan ‘n warm baadtjie, gemaklike skoene, sonblok en ‘n hoed inpak.  Eetgoed en drinkgoed sal te koop wees by die Veepos, Kafee en Lions Stalletjie op die terrein. Alle Jeugskou betrokkenes verkry toegang deur HEK D van die skougronde.

BAIE DANKIE AAN ONS JEUGSKOU BORG:

WAAROM BIED DIE LANDBOU JEUGVERENIGING JEUGSKOUE BY LANDBOUSKOUE AAN?
  • Om deur middel van die Jeugskoue ‘n affiniteit vir die landbousektor by die jeug te kweek
  • Om leerders die geleentheid te gee om op buite kurrikulêre gebied deel te neem aan landbou verwante aktiwiteite
  • Om verskeie vaardighede by die leerders te ontwikkel en om spanwerk te bevorder
DIE KONSEP AGTER DIT

DIE JEUGSKOU IS GEKLASSIFISEER AS ‘N SPORT WAAR LEERDERS MET DIERE SKOU. DIE KIND SE VAARDIGHEDE WORD HIER BEOORDEEL EN NIE DIE DIER NIE. DIE SPORT BESTAAN UIT VIER AFDELINGS NAAMLIK:

  • Teoretiese Kennis: hierdie vraestelle word net geskryf tydens provinsiale en nasionale kampioenskappe. Tydens gewone streekskoue vra beoordelaars vrae aan skoumanne uit hul betrokke handleidings om hul kennis van hul dier te toets.
  • Was en voorbereiding: Die deelnemer word beoordeel ten opsigte van sy/haar vaardigheid om die dier te was en voor te berei, sodat die dier op sy beste sal vertoon in die skouring. Hierde afdeling vind slegs op Provinsiale en Nasionale vlak plaas.
  • Kennis: deelnemers moet oor n wye algemene kennis beskik van die dier waarmee hul skou, sodat hy/sy ‘n teoretiese toets kan skryf oor aspekte soos voeding, gesondheid en voortplanting. Hierdie toetse word slegs op Provinsiale en Nasionale vlak geskryf.
  • Vertoonkuns: Die deelnemers moet die dier tot die beste van sy/haar vermoë vertoon op grond van die voorgeskrewe riglyne en nasionale Jeugskou standaarde. Beoordeling vind plaas deur gekwalifiseerde beoordelaars.
TYD: 7 September 2022 om 12h00 nm

Moorreesburg 2019 SWARTLANDSKOU se Wes-Kaap Kwalifiserende  Streeksskou is dan soos oudergewoonte weer die plek om te wees, 11 September 2019 om 12h00 nm.   Met ons Streeks Jeugskou doen ons net die Skouman gedeelte van die dissipline en die skoumanne se kennis word tydens die kampioenskap mondelings getoets.

Ons beoog om sowat ± 130 skoumanne te ontvang wat in die 8 dissiplines van die Jeugskou hier gaan kom deelneem.  Skoumanne kom uit 7 verskillende streke hier teen mekaar kompeteer.  Hulle is verbonde aan skole soos Augsburg Landbou Gimnasium  Clanwilliam(Hoër en Laer), Boland Landbouskool Paarl, Oakdale Landbouskool Riversdal, Hoërskool Dirkie Uys en Laerskool Dirkie Uys Moorreesburg, FD Conradie Ceres, Overberg, Heidelberg, om net ‘n paar te noem.

Reels van inskrywings
Inskrywings fooie is R30.00 en ‘n afskrif van jou ID of geboortesertifikaat moet jou inskrywingsvorm vergesel. Die skou se bankbesonderhede kan verskaf word vir direkte inbetalings. Verwysings vir inbetalings is die Skouman se naam,van en afdeling van deelname.

Alle noodskaaklike inligting verskyn op die inskrywingsvorm rakende kleredrag, tye, ens. Geen laat inskrywings vir skouman klasse sal aanvaar word nie. Inskrywings en betalings moet voor of op die aangeduide sluitingsdatum die skoukantoor bereik.

Toeskouers kan ‘n warm baadjie, gemaklike skoene, sonblok en ‘n hoed inpak. Eetgoed en drinkgoed sal te koop wees by die Veepos, Kafee en Lions Stalletjie op die terrein. Alle Jeugskou betrokkenes verkry toegang deur HEK D van die skougronde.

Ons bied die volgende Deelname Skouman klasse aan

Vleisbees

Vleisskaap, Wolskaap

Boerbok, Melkbok, Angorabok

Pluimvee

JEUGSKOU ORGANISEERDER:

Hannes Kotze – SEL  082 926 1176   EPOS jckotze@foxwireless.co.za