BEESAFDELING

Algemene Reëls 2022
 1. Toegang van diere: Vanaf Vrydag 6 Sept tot Dinsdag 10 Sept daagliks vanaf 08h00 – 12hoo by Hek D. Kontak Jannie Kotze vir stal aanwysings.
 2. Koevert met vertoners se toegangs kaartjies, touleier bandjies en 1x parkeerkaartjie sal by Hek D opgetel kan word. U stoet naam sal duidelik op koevert aangebring wees. Geen vertoner sal toegelaat word sonder bg.
 3. Vragmotors en waentjies sal toegang gegee word om u diere te kom aflaai by laaibank. Daarna moet voertuie buite parkeer.
 4. Geen diere sal op skou toegelaat word sonder dat sy TB & BM sertifikate hom vergesel nie.
 5. Alle vertoners neem deel op eie risiko. Swartland skou word nie aanspreeklik gehou vir enige beserings aan persone of diere.
 6. Geen oop vure sal toegelaat word tussen of naby stalle nie – SLEGS voor slaapkwartiere in n braai drom.
 7. Elke vertoner is verantwoordelik vir die netheid van sy stalle.
 8. Alle klaar gebruikte beddegoed (kaf) moet soggens (voor 9h00) uitgedra word tot op punt van gang, tussen slaapkwartiere vir verwydering.
 9. Vertoners is verantwoordelik vir die maaltye van hulle werknemers.
 10. Alle touleiers moet geklee wees volgens hul genootskap se skouvereistes.
 11. Vir enige verdere navrae kontak gerus die sameroeper vir u onderskeidelike ras.

ANGUS

Trotse aanbieder van die 2019 Nasionale Angus Kampioenskappe

LIMOUSIN

SANTA GERTRUDI

SUSSEX

Baie dankie aan ons borge!

Gallery